Acceptar INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE COOKIES. Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir informació estadística. Si continua navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Immobiliari i Urbanisme

El nostre departament d'Immobiliari i Urbanisme està format per un equip de professionals àmpliament especialitzats, que presta un assessorament jurídic integral en matèria immobiliària a clients, tant nacionals com internacionals, i entitats, tant públiques com privades, en totes les fases que integren l'àmbit immobiliari, incloent-hi l'avaluació de riscos, i en estreta col·laboració amb les àrees de dret fiscal i financer gràcies a un equip multidisciplinari.

La dilatada experiència de l'equip professional que l'integra li ha permès assessorar en grans desenvolupaments immobiliaris i urbanístics per a la implantació de tot tipus d'actius immobiliaris (parcs i centres comercials, oficines, naus logístiques i industrials, hotels, residencial, etc.), des de la planificació i la gestió urbanística del sòl fins a l'adquisició, la promoció, la construcció, la venda, l'arrendament i el finançament dels actius immobiliaris esmentats.

Presta assessorament en la contractació immobiliària, redactant i preparant contractes per a tot tipus d'actius immobiliaris de Sale & Leasebacks, arres, compravendes, arrendaments, permutes, opcions de compra, contractes de construcció i explotació, project management, drets de superfície, cessió de sòl per vol, constitució de servituds i altres drets reals, agrupacions i segregacions i constitució jurídica i inscripció de complexos immobiliaris.

Així mateix, està especialitzat en la tramitació d'instruments de planejament i gestió urbanística, assessorament integral a entitats urbanístiques col·laboradores, intervenció en processos d'alienació i adquisició de patrimonis públics vinculats a desenvolupaments urbanístics i d'aprofitaments urbanístics, en procediments de protecció de la legalitat urbanística, expedients expropiatoris i de responsabilitat patrimonial, recursos en via administrativa i direcció lletrada de recursos contenciosos administratius en matèria de sancions, expropiacions, autoritzacions, llicències, protecció de la legalitat urbanística, ordres de clausura i contra instruments de planejament i gestió urbanística.

Porta a terme processos de revisió legal d'actius immobiliaris i en processos d'inversió i desinversió, de recuperació, de regularització i d'optimització d'actius immobiliaris, així com en finançaments per a l'adquisició d'actius immobiliaris i infraestructures.

PUJAR